Om foreningen

Foreningen blev stiftet den 31. oktober 1992.  
  
Dansk Dystoniforening er en landsdækkende interesseorganisation for patienter og deres pårørende. Foreningen er partipolitisk uafhængig og finansieres ved medlemskontingent, samt vil være åben for offentlig støtte og private tilskud, såfremt det ikke påvirker vor selvstændighed.
 
Vores vigtigste aktiver:
  • Udbrede kendskabet til dystoni blandt patienter, læger, behandlere og offentligheden i det hele taget.
  • Skabe mulighed for kontakt mellem patienter/pårørende.
  • Hjælpe patienter og pårørende med råd og vejledning.
  • Udsende Dystoni Bladet ca. 4 gange årligt.
Interesserede kan få yderligere information ved at skrive til:
 
Dansk Dystoniforening
Formand: Pia Sørensen Vejle
Vestergade 105
8464 Galten
Mail: pia@dystoni.dk
 CVR: 32044069
 
 
Medlemsblad
Dansk Dystoniforening udsender ca. 4 gange hvert år medlemsmagasinet Dystoni Bladet til medlemmerne, neurologiske afdelinger og andre interesserede.
 
Artikler/indlæg hertil kan sendes til:
 
Birthe Bernhard Hansen
Mail: info@dystoni.dk
 
 
Kontingent:
 
Kontingentsatser (pr. år):
Enkeltmedlem: 200 kr.
Ægtefælle/samboende: 250 kr.
Støttemedlem: 150 kr.
Virksomheder: 2000 kr.  
 
Hjemmeside:
Dansk Dystoniforenings hjemmeside administreres af:
 
Susanne Brink Larsen
Mail: susanne@dystoni.dk

Pia Sørensen Vejle
Mail: pia@dystoni.dk
 
§1 og 2 fra vedtægter §1 Foreningens navn.
Foreningens navn er Dansk Dystoniforening, og den har ved sin stiftelse hjemsted hos den til enhver tid siddende formand.  
 
§2 Foreningens formål.
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til de forskellige former for sygdommen dystoni og hjælpe patienter, der lider af en af disse dystoniformer samt hjælpe pårørende med de problemer, der opstår i forbindelse med sygdommen.
 
a) At udøve informerende virksomhed samt indsamle økonomiske midler til forskning, vedrørende årsagerne til dystoni og forbedring af behandlingen heraf.
b) At opretholde og udvide kontakten med tilsvarende udenlandske foreninger.
c) At opnå kontakt med alle dystonipatienter i Danmark.