4. juni 2020

Opdatering fra bestyrelsen

Kære alle medlemmer af Dansk Dystoniforening

Det er en anderledes tid vi lever i lige nu. Alle mærker på hver deres måde hverdagen forandres. I er i vores tanker og vi håber på, at i alle kommer godt i gennem perioden hvor en pandemi præger alt vi gør.

I Dansk Dystoniforening har vi som tidligere nævnt og som anbefalet af myndighederne, udskudt alle arrangementer, indtil det igen, forhåbentlig snart vil være muligt at mødes i større forsamlinger.

Bestyrelsen i foreningen har konstitueret sig på ny og skiftet næstformand så det indtil kommende generalforsamling 2020 er Britta Thiese som varetager posten. Grundet Yvonne Sørensens helbred har hun desværre ikke længere mulighed for at sidde som kasserer, det betyder at opgaverne fra kasserer posten fra midt april 2020 fremover varetages af formand Pia Vejle, dette også indtil næste generalforsamling.

Der vil derfor ikke komme medlemsopkrævninger ud før det for os er muligt at tilgå systemet, der vil heller ikke komme medlemsblade ud på samme vis som i kender det pga. hele situationen som den er p.t. Vi arbejder på sagen med at få et blad ud samt forberede en kommende generalforsamling.

Alle mails med spørgsmål, adresse ændringer, indmeldelser sendes fortsat til info@dystoni.dk hvorefter vi i foreningen fordeler spørgsmålene og opgaverne og vender tilbage. Vi vil gerne bede jer skrive til denne adresse og ikke direkte henvendt til enkelt personer i foreningen, da vi lige nu tales sammen online ofte og fordeler de emner som måtte komme ind på mailen.

Det er på alle måder en meget beklagelig situation vi står i, men vi kæmper alle i bestyrelsen for at få foreningen i hel stand gennem alle kriser der måtte byde sig.

Pas godt på jer selv, hold afstand og husk på at sammen er vi stærke, sammen hver for sig.

Bestyrelsen pr. april 2020 (information på bestyrelsesmedlemmer kan ses i seneste medlemsblad og på hjemmesiden):

Elisabeth Simonsen - Sekretær
Tove Bruun - Bestyrelsesmedlem
Sandra Sørensen - Bestyrelsesmedlem
Britta Dyhr Thiese - Næstformand
Pia Sørensen Vejle - Formand, Varetager kasserer opgaver

Suppleanter:

Kim Isdal
Susanne Brink Larsen
Niels Jørn Jensen

Sygemeldt:
Yvonne Sørensen