Menu
Galleri
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Om dystoni


Hvad er dystoni og hvilke former findes der

Dystoni er bevægeforstyrrelser, som har mange forskellige årsager. Fælles for de forskellige typer dystoni er, at de skyldes funktionsændringer i afgrænsede celleområder dybt i hjernen, de basale ganglier.
 
Sekundært bevirker disse forstyrrelser ændringer i aktiveringsmønstrene i de hjernebarkområder i pandelapperne, der styrer vore bevidste og ubevidste bevægelser og bestemmer de vekslende muskelspændinger i kroppen. Dette bevirker, at bevægelser bliver overdrevne og ude af balance, d.v.s. dystone.
 
Andre hjernefunktioner er som oftest normale og intakte. Derfor kan intellekt, hukommelse, følelser, syn, hørelse og seksuelle funktioner være normale hos patienter med dystoni.
 
Der findes endnu ingen kur mod sygdommen, men der findes enkelte præparater som giver bedring og nyere operations muligheder med elektroder i hjernen (Deep Brain Stimulation), kan dæmpe symptomerne med god effekt.
 
Verden over forskes der i hvorfor dystoni opstår og på baggrund af den viden, skabe bedre behandlingsmuligheder i fremtiden.
 
De mest udbredte dystoni former er:
 
Tvangsmæssig hoveddrejning – Torticollis
Øjenlågsknibninger – Blefarospasmer
Ansigtet og ved munden - Oromandibulær dystoni og Meige’s syndrom
Dystoni i benene som barn - Dopa responsiv dystoni
Stemmebåndsdystoni – Spastisk dysfoni / Laryngeal dystoni
Ensidige ansigtstrækninger – hemifaciale spasmer
Skrivekrampe - Skrivekrampe og andre funktionsbetingede dystonier
Udbredt kropsdystoni - Generaliseret dystoni
Medicinudløst dystoni - Tardiv dystoni
I menuen til venstre, kan du finde uddybende informationer om de forskellige typer af dystonier og behandlingen for hver enkelt eller klikke på et af linkene fra oversigten over dystoni former ovenfor.
 
I vores bog 'Dystoni - en bevægeforstyrrelse' gennemgåes alle emner langt mere detaljeret i tekst og billeder, meget mere end hvad vi kan fortælle på disse sider.
Dansk Dystoniforening  |  Vestergade 105 B  |  8464 Galten  |  Telefon 7178 7991