Galleri
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Etikske retningslinjer i Dansk Dystoniforening


Sponsorering


Sponsorering er i store dele af samfundet en almindelig udbredt måde at skaffe økonomiske midler på. I Dansk Dystoniforening benytter vi også sponsorer, og det har vi gjort siden foreningens start. Foreningens sponsorater dækker bl.a. støtte til tryk af Dystoni Bladet, trykning af informations materiale og støtte til foreningens arrangementer.

Vi har altid overholdt de etiske retningslinjer som LIF (Lægemiddelindustriforeningen) har opsat. Nedenstående er en uddybning af disse etiske regler.

• Samarbejdet skal være omfattet af fuld åbenhed
• Parterne skal opretholde total uafhængighed ved samarbejdet

Ud fra disse overordnede retningslinjer har foreningen vedtaget nedenstående retningslinjer for sponsorering i relation til private og offentlige virksomheder.

• En samarbejdspartners interesser må ikke være uforenelige med Dystoniforeningens arbejde.
• Samarbejdspartnerens produkt, virksomhed og image må ikke vurderes at kunne skade Dystoniforeningens anseelse.
• Samarbejdspartneren må ikke have indflydelse på Dystoniforeningens omtale af samarbejdet.
• Det tilstræbes i vidt muligt omfang at sponsoreringen spredes over flere samarbejdspartnere.
• Der skal være fuldstændig uafhængighed mellem samarbejdspartneren og Dystoniforeningen.
• Enhver omtale af et samarbejde med Dystoniforeningen samt anvendelse af foreningens navn og logo må kun finde sted efter forudgående godkendelse af Dystoniforeningen.
• Dystoniforeningens hjemmeside kan anvendes til information om samarbejdet.
• Dystoniforeningen må ikke anbefale speciel medicin, hverken receptpligtig eller ikke-receptpligtig medicin, eller nogen anden specifik form for behandling.

Annoncering i Dystoni Bladet

• Dystoniforeningen kan til enhver tid afvise en annoncør eller sponsor, hvis Dystoniforeningen anser indhold, produkt eller samarbejdet for uforenelig i forhold til Dystoniforeningens holdninger, image eller generelle arbejde.
Dansk Dystoniforening  |  Vestergade 105 B  |  8464 Galten  |  Telefon 7178 7991